ehtiyatla

ehtiyatla
z.
1. Qorxa-qorxa, çəkinəçəkinə, ehtiyat edərək, ehtiyat gözləyərək. Ehtiyatla danışmaq. Ehtiyatla yerimək. – . . Çox möminlər var ki, Molla Nəsrəddini ehtiyatla bükür kağıza və bir cavan adam tapıb deyir ki, al bunu, oxu görək, molla nə yazır. . C. M.. Hacı Qulu . . ehtiyatla quyunun yanında uzanıb diqqətlə baxdı. A. Ş..
2. Yavaş, asta, səs salmadan, üsullu(ca), yavaşca. <Molla Xəlil> çox ehtiyatla müəllimin qapısına gəldi. S. H.. <Qaraş> Mayanı şirin səhər yuxusundan ayıltmaq istəməyərək ehtiyatla geyinib çölə çıxdı. M. İ.. Tahirzadə çustlarını geyib kimsəni oyatmamaq üçün ehtiyatla evdə gəzdi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • qənaət — is. <ər.> 1. Bir şeyi ehtiyatla, sərfəli və səmərəli işlətmə, artıq işlətməmə, israf etməmə. Qənaət etmək. Qənaət üsulu. Materiala, yanacağa və elektrik enerjisinə qənaət edin! Sahələrin düzgün hamarlanması . . suvarma zamanı suyu qənaətlə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təhdiyə — (Lənkəran) ehtiyatla. – Mən o evdə təhdiyə dolanıram …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • uğufca — (Daşkəsən) ehtiyatla. – Qoy o, uğufca işdəsin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • usdufca — (Ağdam, Çənbərək, Tovuz, Şuşa) ehtiyatla, yavaşca. – Dağarcığı gəti usdufca qoy haravıya, cırılı (Çənbərək); – Səηəyi usdufca yerə qoy, soηra qırarsaη (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • uvuxnan — (Gədəbəy, Tovuz) ehtiyatla. – Uvuxnan götü uşağı, səx’sənər ha!; – Bir dö:rdüm qapaçıldı <qapı açıldı>, uvuxnan içəri bir uşax girdi, əlində qavalax; – İşi uvuxnan görəllər, da: səni təki dəli tərsinə yox (Gədəbəy); – Xəsdəni uvuxnan… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ehtiyatkaranə — ə. və f. ehtiyatla, ehtiyat edərək, ehtiyatlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • addım — is. 1. Yeriyərkən ayağın qaldırılıb irəli atılmasından ibarət hərəkət; qədəm. Ağır addım. İri addım. Addım səsi eşitmək. Addımını yavaşıtmaq. Addımını sürətləndirmək. 2. Bir addım arasındakı məsafə qədər uzunluq ölçüsü. Həyətin uzunu 20 addımdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aramca — z. Aramla, aram surətdə, ağır ağır, yavaş yavaş, yavaşca. <Bülənd> aramca atın cilovunu çəkir, at da ehtiyatla rahat addımlayırdı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərkimək — f. 1. Bərk hala gəlmək, sərtləşmək, qatılaşmaq, möhkəmləşmək. Sümüyü bərkimək. // Qurumaq. Palçıq bərkiyibdir. 2. məc. Cismən və ruhən möhkəmləşmək, sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək. Canı bərkimək. İdman nəticəsində orqanizm bərkiyir. Mübarizədə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çırpı — top. Quru budaq, kol qırıntısı; çılçırpı. On altı on yeddi yaşlarında bir qız çayaşağı enərək, meşənin ətəklərində çırpı yığırdı. Ç.. Şərifzadə ehtiyatla yeriyir, ayaqları altında əzilən quru çırpıların qəribə səsini dinləyə dinləyə gedirdi. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”